Rejestracja: 663 434 003   

 

        

 

 

 

Tytuł projektu

 

„Poszerzenie oferty Firmy o innowacyjne na skalę świata nieinwazyjne metody leczenia”

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek 4 nowych, nieinwazyjnych i innowacyjnych usług poprzez zakup innowacyjnej,
specjalistycznej platformy laserowej w technologii ER:YAG i ND:YAG.

 

Wartość projektu: 500.000,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 225.000,00 zł