Rejestracja: 663 434 003   

 

        

 

 

INSTYTUT MEDYCYNY ANTI-AGING Krzysztof Ptak realizuje projekt w ramach:

 

Działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 

Tytuł projektu: Rozszerzenie katalogu oferowanych usług i zmiana profilu działalności jako odpowiedź na przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii

 

Celem projektu jest:

- utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w firmie bezpośrednio dotkniętej skutkami kryzysu zdrowia publicznego, poprzez rozszerzenie katalogu oferowanych usług, w tym o usługę innowacyjną.

 

W ramach projektu zakupiony zostanie wysoko specjalistyczny sprzęt do świadczenia usług kosmetologicznych, który rozszerzy katalog oferowanych usług i zmniejszy możliwość zakażenia COVID-19 w trakcie ich wykonywania. Ponadto w celu dostosowania się do obecnej sytuacji firma wprowadzi również  usługę bezkontaktowej rehabilitacji uroginekologicznej.

 

 

Wartość projektu: 920 600,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 782 510,00 PLN